Die Kerkpad
"Laat ons wandel in die lig van die Here"
(Jes 2 ; 3 - 5)

Soek  
Keuselys  

  

Die Kerkpad September 2005: IN VITRO BEVRUGTING

Geplaatst door: Admin op 24 Sep 2005 - 14:25 Mediese_etiek 
Deur DR MC DURAND n Egpaar is jare sonder kinders. Hulle het n begeerte om kinders te h. Hulle het al alles probeer. Almal se raad al aangehoor. Boeke gelees. Maar steeds is daar nie kinders nie. Die dokter het selfs pille voorgeskryf om die vrou se vrugbaarheid te stimuleer. Maar tevergeefs. Wat van in vitro bevrugting?

In vitro bevrugting is wanneer daar selle van beide die man en die vrou versamel word en buite die liggaam tot bevrugting gebring word. Daarna word die bevrugte selle weer in die baarmoeder geplaas en kan dit gevolg word deur n andersins normale swangerskap.

Wat sou die Skrif hieroor te s h?

Sommige mense is alreeds veilig. Want meen hulle: "Die Skrif is nie `n handbook vir die medisyne nie. So, hou medisyne en Bybel weg van mekaar." Ander, gretig om die onvoldoendenheid van die Skrif vir moraliteit te bewys, voeg haastig by: "Hierdie is tipies `n probleem van die moderne tegnologie en derhalwe is die oplossing nie binne die Skrif nie." Ng ander kies onmiddelik `n kortpad en spot: "Die Here het ons `n gesonde verstand gegee, ons moet dit maar self uitwerk!"

Die moderne wetenskap is as rel maar n vorm van reduksie. Dit wil s dat alleen maar daardie dinge wat waarneembaar is oorweeg mag word. Al daardie dinge wat nie waarneembaar is nie soos verhoudings, alles wat geestelik is, moraliteit, oorsprong en toekoms word buite rekening gelaat. Hierdie wetenskapsreduksie het veroorsaak dat ons vrugbaarheid dikwels reduseer tot biologiese begrippe. Vrugbaarheid word gereduseer tot selle, en die smelting en splitsing van selle. Indien vrugbaarheid gereduseer word na n onderwerp van die biologie is dit maklik om vrugbaarheid as maar net n biologiese aspek binne n huwelik te sien.

Hierdie siening is nie n siening wat ons in die Skrif kan vind nie. Diegene wat alle besluite ten opsigte van reg en verkeerd op grond van die Skrif wil aflei, sal n groot hoeveelheid gegewens oor hierdie onderwerp wel in die Skrif kan vind. Ons kyk na enkele van hierdie gegewens in die Skrif oor die huwelik en die vrugbaarheid daarvan.

Alhoewel die mens sy vrugbaarheid buite die huwelik kan verwerklik, het die Here nie vrugbaarheid buite die huwelik geskep nie. Wanneer die Here Adam en Eva skep skep Hy hulle in n verhouding van die huwelik. Reeds in Genesis 2:23 s Adam van Eva: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.

Hierdie woorde van Adam is huwelikswoorde: Man en vrou wat mekaar aankleef en een vlees word daar is geen plek vir n derde party nie. Daar is n grens om die huwelik.

Die Here gee aan hierdie geslote eenheid die opdrag tot vrugbaarheid naamlik die opdrag wat Hy in Genesis 1:28 gegee het: En God het hulle gesen, en God het vir hulle ges: Wees vrugbaar en vermeerder

Die Here bevestig hierdie gegewe naamlik vrugbaarheid binne die grense van die huwelik by die instelling van die swaershuwelik. Ons lees van s n swaershuwelik in Genesis 38 tussen Tamar en Onan. In die swaershuwelik word n hele huwelik aangegaan met die doel om n nageslag vir die afgestorwe broer te verwek. Let wel: Die verbintenis tussen man en vrou behels in die swaershuwelik meer as net haar bevrugting.Die mens het nie nuwe moderne tegnologie nodig om hierdie gegewe naamlik vrugbaarheid binne die grense van die huwelik te verbreek nie.

Ons vind reeds vroeg in die Skrif voorbeelde van mense gelowige mense wat die grense van die huwelik nie ag neem wanneer dit by die onderwerp van vrugbaarheid kom nie. S n voorbeeld vind ons by Abraham. Die Here beloof aan Abram n groot nageslag toe hy nog in Ur was (Gen 12:2) en reeds met Sarai getroud was. Maar dan kom daar nie kinders nie. Dan wend Abram hom buite die huwelik met Sarai. Hy gaan na die slavin Hagar. Die nageslag van Abram uit Hagar was nie die vrugbaarheid wat God aan Abram belowe het nie. Dit was die nageslag uit die huwelik tussen Abram en Sarai wat die vrugbaarheid was wat God aan Abram belowe het.

Hierdie gedrag vind ons ook in die vrugbaarheidskompetisie tussen Ragel en Lea. Ook hier is daar buite die grense van die huwelik gegaan om vrugbaarheid te vermeerder.

Wat het dit nou alles te doen met in vitro bevrugting?

Juis die grense van die huwelik kom in gedrang by in vitro bevrugting. By in vitro bevrugting het ons nie slegs te doen met n man en sy vrou wat met mekaar een vlees is nie. By in vitro bevrugting het ons n man en n vrou en n ginekoloog en verskeie tegnici wat almal besig is met die vrugbaarheid.

Die huwelik wat as geslote eenheid gesien word het nie plek vir n derde nie. Daarom is daar nie plek vir wetenskaplike kundiges binne hierdie eenheid nie. Daarom is daar nie plek vir in vitro bevrugting deur buite spesialiste binne die eenheid van die huwelik nie. Om hierdie derde party van vrugbaarheidswetenskaplikes binne die huwelik toe te laat moes daar n reduksie plaasgevind het. Vrugbaarheid word dn gesien as n biologiese aspek buite die morele beginsels van die huwelik.

n Ander aspek van in vitro bevrugting gaan oor die gevaarlikheid van die hele proses. Wanneer n bevrugte eiersel geproduseer word, beteken dit nie noodwendig die einde van al die moeites nie. Die bevrugte eiersel kan ook faal om in te plant en kan aborteer. Dit beteken dat die mensie wat gemaak is deur die in vitro bevrugting oorlede is na die faling van inplanting.

Indien ons iets doen wat n gevaar vir die lewe van n mens inhou moet ons seker wees dat ons hierdie handeling in gehoorsaamheid aan die Here doen. Daar is geen gegewens in die Skrif wat ons die sekerheid kan bied dat die Here n behae het in n buite huwelikse toegang tot bevrugting. Daarom kan ons geen verskoning aanbied vir n handeling soos in vitro bevrugting wat potensieel gevaarlik vir mense is nie.

  
Inloggen  
 


Bent u nog niet geregistreerd? U kunt zich inschrijven!
Problemen met inloggen?

Alle logo's en handelsmerke op hierdie webtuiste is die eiendom van hulle onderskeie eienaars. Die kommentaar op die webtuiste is die eiendom van die outeur. Die res is © 2005 van die Kerkpad.
Hierdie webtuiste gebruik PostNuke, 'n web portaal stelsel wat in PHP geskryf is. PostNuke is Gratis Sagteware beskikbaar onder die GNU/GPL lisensie.

Alle nuusartikels is ook met RSS beskikbaar vanaf backend.php